Onze certificeringen

Onze certificeringen

Wat we doen

Ons doel met deze certificeringen is om transparantie te bieden. Het geeft u als klant de zekerheid dat wij aan al onze plichten voldoen, variërend van identiteitscontrole, het controleren of iemand een werkvergunning heeft, maar ook het op tijd betalen van de juiste belastingen. De bedrijven achter deze certificeringen controleren deze stappen om er zeker van te zijn dat uw ervaring met ons transparant en positief is.

Bedrijven zijn vaak bang voor ketenaansprakelijkheid; en terecht! Ketenaansprakelijkheid betekent dat wanneer u personeel inhuurt via een uitzendbureau, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor eventuele achterstallige loonkosten, loonheffingskosten, of niet-afgedragen omzetbelasting. Om ketenaansprakelijkheid uit te sluiten, is IFJ op verschillende manieren gecertificeerd. De onafhankelijke partijen die deze certificaten uitgeven, controleren of IFJ zich aan de regels houdt, om ketenaansprakelijkheid te voorkomen. De zekerheid van onze certificaten maakt IFJ tot de meest betrouwbare partner in de uitzendbranche.

De bedrijfsvoering van International Flex Job B.V. is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Lees het hele anti-discriminatie beleid.

 

Hoe we werken

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

  Hoe we werken

  De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden gecontroleerd op de NEN 4400-1 eisen uit arbeid:

  • Identificatie van de ondernemingen;
  • Juiste aangifte;
  • Afdracht van loonheffingen omzetbelasting aan de belastingdienst;
  • Of de loonbetalingen in orde zijn met betrekking tot de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Een identiteitscontrole en een controle op het wel bevoegd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Of de organisatie geen boetes heeft die zijn ontstaan uit het doorlenen of uitbesteden van werk.

  SNF certificering

  Stichting Normering Flexwonen komt voort uit de Nationale Verklaring Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten die op 28 maart 2012 is ondertekend door een groot aantal partijen, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, de VNG, Aedes, ABU, NBBU, VIA, LTO Nederland, Productschap Vee en Vlees, CNV, FNV, Pools Overlegplatform in Nederland en diverse gemeenten.

  De ondertekenaars hebben zich onder meer verplicht om een inspanning te leveren voor het vastleggen van normen voor goede huisvesting in CAO’s en in certificering, en voor een vertrouwenwekkend systeem voor de handhaving van deze normen.

  Dit certificaat is een bewijs dat wij voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.

   Lid van de ABU

   De Algemene Bond Uitzendondernemingen is de grootste brancheorganisatie van Nederland. Als lid van de ABU worden wij regelmatig gecontroleerd of wij ons houden aan de ABU CAO. Voor een uitzendkracht is het prettig om te weten dat wij hierbij aangesloten zijn, zo weten uitzendkrachten zeker dat wij ons aan de CAO houden (zoals bijvoorbeeld tijdig en op een correcte wijze uitbetalen). Voor meer informatie betreffende dit keurmerk verwijzen wij u graag door naar de website van ABU, hier kunt u tevens ons certificaat van deelneming vinden.

    Meer weten?